Кой е Селим Айсел?
 
Селим Айсел, един съвременен Учител по Мъдрост по линия на Учителя де Фария, Гурджиев, Успенски и Ансари... Основател на множество Школи по Мъдрост, една от които в Източна Франция, той там предава повече от 20 години своето знание и умение по жив и директен начин на учениците от Школите по Психо-Антропология (Школи, организирани по модела на Школите от 4-я Път).
Селим Айсел е интегрирал изучаването на модерните психологии и на различни духовни течения (например Дзен и суфизъм) в практическата работа на 4-я Път на Гурджиев. Неговата Духовна Психология е плод на 20 годишен труд, базиран на една реална практика. Изцяло правейки един обяснителен анализ на психологическите, педагогическите, религиозните и духовни теории, той насочва своето учение към практическото прилагане, което позволява на мъжа и на жената наистина да еволюират. Така той развива една психология на развиването, която в същото време е един истински път на себереализацията. Този път не е разглеждан само под индивидуалния ъгъл, но и пo д ъгъла на интеrрирането на индивида в човечеството и в едно всемирно измерение. Селим Айсел вярва в дълбокото единство скрито зад привидния вид на нещата, на съществата и на идеите и показва пътя към това единство, който обезателно минава през придобиването на Свободата, за да стигне до Любовта.

Селим Айсел е автор на повече от 50 творби относно духовността и нейното прилагане в съвременния живот.

Най-известните заглавия са:

 • Духовната Психология
 • Новата Духовна Психология
 • Любов, Сексуалност по Духовния Път
 • Една Школа по Мъдрост, днес
 • Духовното Пробуждане
 • Великите Духовни Идеи в зората на 21-ви век
 • Западната Книга за Живота и Смъртта
 • Животът е Присъствие
 • Когато железните птици полетят, Мъдростта ще отиде на Запад
 • Учението на един Безсмъртен
 • Песнопението на Вечността
 • От Медитацията до Любовта
 • Медитация, Любов и Свобода
 • Да обичаме Духовния Път
 • Духовната Реализация
 • От Исляма до Суфизма
 • ...