Работа по 3-те линии
  • Работата върху нас самите се състои от една страна в придобиването на знание относно Учението, последвано от изучаването на конференциите. От друга страна тя се състои в това, да развием своето същество чрез медитация, себеприпомняне, непроявяване на негативни емоции, борба срещу малките аз-ове.
  • Работата с другите и в частност седмичната работа в група. Тя позволява да се изучава придобитото знание по време на конференциите и да се изучава еволюцията на собственото ни същество през погледа и с помощта на другите.
  • Работата за Школата или за човечеството, която изисква да се разбере важността от безкористното служене. От това следва едно лично участие за да се позволи на Школата да се развие.