4-ят Път

Появил се е на Запад в началото на 20-ти век под импулса на Гурджиев. Този Път не изисква да се отречем от външния свят, а точно обратното, да продължим да живеем своя фамилен, социален и професионален живот. Той всъщност изисква да се направи една работа едновременно върху физическия център, върху емоционалния център и върху интелектуалния център. Той е наречен "пътят на ловкия човек", тъй като той позволява да се придобие едно знание относно произвеждането на една енергия, на една определена субстанция, която позволява по-бързо духовно развитие.