Вътрешно бърборене
То е този навик, който се състои в това непрекъснато да говорим на себе си, когато мисълта не е насочена към някакво размишление. Предпочитаната тема на този разговор сме самите ние. Обичайно човешкото същество е толкова заето със своето вътрешно бърборене, че забравя да бъде съзнателно за своя живот.