Низши центрове или 3-те центъра
  • Интелектуалният център: седалище на мисловната дейност. Там се образуват мислите, представите, концепциите, идеите, размишлението, логиката...
  • Емоционалният център: седалище на емоции, чувства, желания.
  • Физическият център съставен от:
    • инстинктивен център (вътрешни движения): вродено, автоматично функциониране на дишане, циркулация на кръвта, храносмилане, метаболизъм, както и сетивата и рефлексите.
    • двигателен център (външни движения): всички научени движения (ходене, говорене, писане, дъвчене...)
    • сексуален център: той произвежда сексуална енергия за възпроизвеждане, запазване и еволюция на човешкия вид и позволява на индивида да зароди това, което е най-възвишено в него.