Път
Той е тази червена нишка на най-дълбокото познание, което преминава през всички религии и което ще отведе искрения търсач до откриването на смисъла на неговата лична съдба, до тази на човечеството и до тази на всяко творение. Пътят може да бъде само крайният резултат на едно изцяло индивидуално действие, дори и ако то се прави сред другите и сред света. Следователно това е един личен път на живот, ориентиран по-специално в посоката на един духовен път. По общо казано, Пътят е процес на вътрешна еволюция, а понякога и външна, на един мъж или една жена в търсене на тях самите, на пробуждането или на реализацията.