Вътрешно зачитане
Без дори да го забележим. една голяма част от нашите мисли се въртят около една и съща тема: нас самите, нашите проблеми и нашите изисквания, що се отнася до нашите нужди и нашите желания. Ние се захващаме за това, което другите мислят или казват за нас, за начина, по който те се държат с нас, считайки като цяло, че другите, животът, "Господ" не ни придават достатъчно важност, че не ни оценяват правилно и не се отнасят с нас, както би трябвало. Работата се състои в това да се наблюдава този процес, да се види неговата безполезност и да го прекратим.