Внешнее учитывание

Чрез него другият става също толкова важен, колкото нас самите и разбираме необходимостта да приемем някои линии на поведение.

Например: изслушването, учтивостта... Практикуването на външното зачитане позволява да се борим срещу вътрешното зачитане, тъй като то ни научава да даваме вместо да взимаме или да искаме да получаваме. В най-широк смисъл, външното зачитане е един начин наистина да се разбере другият, неговите проблеми, неговата ситуация и по съвсем естествен начин отвежда до едни по-добри чувства и до едно по-доброжелателно поведение спрямо другия.