Школа (по Mъдрост)
Тя е една организация, чиято цел е да улесни еволюцията на учениците чрез теоретичното и практическо предаване на Учението. Учението се смята, че е произлязло от висшето съзнание и трябва да позволи на човешкото същество да се издигне към него. Школата е мястото, където висшите принципи са преподавани и са прилагани на практика, като намират след това тяхното приложение в обикновения живот. Школа от този тип не може да съществува без присъствието на най-малко един инструктор или пробуден учител, който често е създателят и организаторът. Той винаги се позовава на своя собствен учител.