Негативни емоции

Страх, ревност, завист, сравнение, депресия... Те не са само илюзии, дължащи се на невежеството и на обуславянията и на липсата на адаптивност на човешкото същество. В по-голямата част от случаите човешкото същество е неспособно да приеме ситуациите, пред които е изправено. Негативните емоции произвеждат ненужни страдания, които е нужно да се пожертват по един път на духовна еволюция. Става въпрос най-напред да се разпознаят, след това да се научим повече да не ги проявяваме, дори и ако те все още живеят вътре в нас самите.