ЭннеаграммаЕнеаграма

На гръцки Ennea Енеа) означава „9”, а gramma (грама) означава фигура. Този символ, чийто произход е много древен, представлява Вселената в нейните различни проявления. Кръгът представлява Абсолюта, триъгълникът - законът на Триадата, а третата фигура е наречена законът на 7-те, законът на Октавата. Енеаграмата е също един символ, представляващ определена визия за света и за живота чрез едно духовно учение, което е придобило различни форми през вековете, адаптирайки се към обстоятелствата, 4-ят Път. В обикновения живот и без контакта с жив Учител, навсякъде по света енеаграмата се преподава като едно психологическо разглеждане на човешкото същество и позволява ограничено допълнение в еволюционния процес на даден индивид.