4-те състояния на съзнание
  • Несъзнанието, състояние, което съществува в някои фази на съня и в комата.
  • Будното съзнание, което прави така, че човешкото същество е или съзнателно за това, което се случва в него, или извън него, но не и за двете едновременно.
  • Себесъзнанието, което прави така, че когато вие четете това изречение например, сте едновременно съзнателни и за вашата стойка.
  • Обективното съзнание, което включва себесъзнанието и в същото време cвръхчувствителното долавяне на по-фини сили и енергии.