Изисквания
Това е да считаме, че другите, обществото, Господ... са ни длъжни за нещо: уважение, учтивост, зачитане... Следователно вие вътрешно се оплаквате, впускайки се в ревност, депресия... Когато нямате повече изисквания спрямо другите, вие приемате нещата както идват и сте винаги спокойни. Единствените изисквания, които бихте могли да имате са спрямо вас самите относно реализацията на целите, които сте си поставили.