Отъждествяване
Това е обичайното механично състояние на човешкото същество. Цялото негово внимание, следователно цялата негова идентичност, е уловено от едно нещо било в него, било извън него, една мисъл, една емоция, една ситуация... Например: една физическа болка, една пречка... Тогава то е завзето и е затворник на този фрагмент (или малък аз) в него, който изживява събитието и изцяло се взима за всичко това. За да се излезе от отъждествяването, работата се състои в това, да се дистанцираме от ролята, която играем, за да станем нейн свидетел..