Впечатления
След хранителните продукти и въздуха, впечатленията са една от трите храни на човешкото същество. Впечатленията за нас са истинска храна, която може да ни разболее или точно обратното, участва в нашето благосъстояние. За да еволюираме ние трябва да трансформираме впечатленията, както трансформираме другите храни, които поглъщаме. За да се възползваме от живота на едно впечатление е необходимо да прибавим към него една енергия на живот, нещо, което може да съществува само в настоящето: съзнанието.