Оправдаване
То тръгва от принципа, че всичко, което правимпо един или друг начин може да бъде оправдано. Този постоянен механизъм ни позволява да се изкараме приемливи в нашите собствени очи и в очите на другите и следователно да живеем по-удобно със самите нас: каквото и да направим ние имаме правилните извинения за да се държим както го правим. Така този механизъм ни спестява да бъдем изправени срещу това, което е фалшиво в нашите поведения и което другите могат да доловят като такова. Следователно оправдаването винаги е една от формите на лъжата.