5-те задължителни етапа на Гурджиев
  1. Да бдим за доброто функциониране на своето физическо тяло и за собственото ни материално оцеляване.
  2. Да живеем с непрекъснатото желание да се усъвършенстваме.
  3. Да изучаваме, за да придобием едно знание, винаги по-голямо за нас самите, за другите и за световете.
  4. Да имаме желанието да компенсираме своята минала карма.
  5. Да помогнем на другите да еволюират.