5-те основни принципа...
  1. Да се себеприпомняме и да се наблюдаваме: Работа върху съзнанието.
  2. Да не проявяваме външно своите негативни емоции: по един вътрешен път, цялата енергия трябва да бъде в действителност използвана за да напредваме.
  3. Да не се отъждествяваме с дадена ситуация, мисъл или емоция: отъждествяваме се с потока на външните събития, вместо да действаме въз основа на едно вътрешно движение.
  4. Да се борим до смърт срещу вътрешното зачитане, което прави така, че нашата загриженост е ориентирана върху това, което другите би трябвало да направят за нас.
  5. Да спрем вътрешното бърборене и бленуването.

Практикуването на тези принципи е задължително, за да се еволюира по един истински духовен път.