Медитация
Нормалното състояние на човешкото същество е да има мисли. Обикновено то се взима за своите мисли, смесва се с тях. То е своите мисли, то не e този, който мисли. Докато остане до това положение, то не може да постигне нищо висше. Целта на медитацията е да се достигне до директно преживяване на себесъзнанието. Но ние знаем, че е невъзможно да се прекрати прилива на мислите и директно да се влезе в съзнанието, тъй като мислите са като бариера между нас и духа. Следователно ще трябва да се мине през тях, да се ”преминат” без при все това да ги потискаме, а като прилагаме техниките на медитация. Използваната обикновено техника в това Учение е медитация от тип дзадзен, седнали, с изправен гръб, съсредоточни върху нашето коремно дишане и върху нашата стойка.