Лъжа
Наблюдаването на вашите автоматизми ще ви накара да констатирате, че обикновено сте много доброжелателен към вашата собствена личност (вътрешно зачитане, оправдаване, т.н...) и строги в съденето на поведението на другите (или безразлични, което не е по-добре). В ежедневния живот е трудно да се престане да се лъже. Всеки разговор, всяко разказване, най-вече отнасящ се до нас самите може да бъде оцветен с лъжа: преувеличаване, полуистини... Вие дължите истината на другите само при положение, че тя е в състояние да им помогне да еволюират, да се променят. Всеки си има истина, която може да разбере. Истината спрямо нас самите е условие sine qua non (условие, без което не може) за всяка еволюция по Пътя.