Малки аз-ове
Личността е съставена от множество фрагменти, наречени малки аз-ове, чиято съвкупност представлява представата за нас самите. Тези малки ”аз-ове” действат по самостоятелен и често противоречив начин, управляващи всеки на свой ред личността. Например: ревнивият аз, плачевният аз, подчиненият аз, доминиращият аз... Без да си даваме сметка за това, ние непрекъснато се вземаме за един от тези малки аз-ове, което ни дава впечатлението, че сме едно единство, докато всъщност човешкото същество е напълно разделено.