Висш Аз или „Себе”
Той представлява истинската природа на човешкото същество. Следователно е още по-отдалечен от низшия аз (съвкупността от малките аз-ове), отколкото Същността. Той постепенно се пробужда в нас, когато развиваме нашата Същност. Този Висш Аз  е съставен от две висши части на нашето същество (висшия емоционален център и висшия интелектуален център), които могат да се проявят само ако получат една качествена храна, която може да им бъде предадена само чрез нашата Същност. Пречиствайки нашия низш аз, ние позволяваме на нашата Същност да се развие и пускаме в действие висшия емоционален център и висшия интелектуален център. Тогава нашият Висш Аз може да се прояви.