Медитативни движения
Те са един друг начин да разгледаме духовното Учение. Съвкупност са от движения с дервишки произход, представляващи буквите на азбуката в пространството. Изпълняват се с много голяма забавеност и изключителна концентрация. Тяхната цел е да хармонизират физическите центрове, емоционалния център и интелектуалния център на човешкото същество.