Неотъждествяване
Практика, която се състои в това да се борим срещу състоянието (отъждествяването), при което цялото наше внимание е съсредоточено върху едно нещо, една мисъл, една емоция, изключвайки всичко останало.