Себенаблюдение
То е първата работа, която се пада на всеки започващ един духовен път, тъй като можем да променим само това, което сме разпознали в себе си. Една част от нас става способна да се дистанцира от това, което прави, чувства, мисли или казва една от другите части (фрагмент на личността, малък аз) т.е ние повече не се взимаме за физическите, емоционалните или интелектуалните поведения, които приемаме.