Закон Октавы
Както в музикалната стълбица, Октавата съдържа 7 ”тона” или градуси или два полутона или интервали. Законът на Октавата се прилага към всеки процес, който ако следва своя нормален курс, без да получи външен шок ще спре или ще се отклони от първоначалната си цел. Всяко предприето действие, каквото и да е то, може да стигне до своята реализация ако правилно преминава от един градус към друг. Иначе оставаме блокирани, октавата е отклонена или остава незавършена и един ден ще трябва да я довършим по един или друг начин.