Сила на Източника
Всичко, което съществува е резултат от Силата на Източника.
Източникът е този непознаваем Непознат, от който е родено, се ражда и ще се ражда всичко, което се проявява.
Всичко, което се проявява идва от Източника и се връща при него без при все това някога да се е отделяло от него.
Илюзията на ограниченото съзнание на човешките същества ги кара да се чувстват откъснати от Източника и от другите.