Присъствие
Това означава сетивата ни да са нащрек и с възможно най-много интензивност. Това е да гледаме това, което виждаме, да чуваме това, което чуваме..., като сме внимателни за самите нас. По-лесно е да бъдем присъстващи, когато нещата се правят в спокойствие.