Станси
Стансите, произлизащи от "Песнопението на Вечността" от Селим Айсел, са ключ, който отваря вратите на душата за да се докосне дъното на сърцето. Всеки стих е произлязъл от едно място на Любов, на Свобода и на Познание: това е духовният източник, където бликат истините и мистериите за всички цивилизации. Като едно древно мъдро послание, този глас – ехо от началото на времената – се обръща към днешните мъже и жени. Всеки един от тях извиква едно благородно качество, което човешкото същество може да реши да приеме. Един пример: Искам да те науча да отвръщаш на злото с добро – Бъди подобен на красотата, която приема всички погледи без никога да бъде променена от това – И като нея подарявай твоята светлина дори и на лошите.