Буфери
Те позволяват на човешкото същество да вярва, че образува едно единство, докато е съставено от множество аз-ове: бунтуващият се аз, гневния аз, аз-ът, който иска да еволюира, щастливият аз... Буферите му пречат да разпознае своите противоречия или му позволяват да ги приеме като нещо нормално. Например, някой, който се определя като спокоен, а при най-малкото раздразнение се ядосва. Но оправданията, които приписва на своя гняв, му дават илюзията за липса на противоречие.