Негативни черти на характера)
Те са участта на всички човешки същества. Съществуват 5 основни негативни черти (страх, злоупотреба със секс, лъжа, горделивост и алчност) и 11 второстепенни черти (егоцентризъм, воля за доминиране, желание за управляване, инат, лунатизъм, скитане, неефикасност, мързел, чувство на малоценност, зависимост, наивност). Една или друга от тези черти, която ние всички притежаваме в различна степенно може да бъде доминираща в определен период от нашия живот, без  при все това да бъде нашата основна черта. Всяка черта носи една положителна страна за развиване и една отрицателна страна, която трябва да се трансформира. Този, който се е научил да владее своите черти, може да пробуди тогава една седемнадесета черта, изцяло положителна, Любовта.