Работа
Тя е родовата дума за всички дейности в Школата и по Пътя. Може да бъде разпростряна до алхимичната идея за Великото Творение. Тя се противопоставя на идеята за дейност в обикновения живот. Организираната Работа за хората в групи обезателно следва три линии, съответстващи на тройното човешко устройство: физическо, емоционално и интелектуално. Искреното търсене на Истината е едно от условията на Работата.