Закон на Триадата
Всичко, което е произлязло от първичното единство (Абсолюта) незабавно се разделя на три сили, една сила на действие, една сила на съпротивление и една сила на равновесие или наречени още сила на утвърждение, сила на съпротива и сила на помирение. Тези три принципа, статичен, динамичен и неутрализиращ, са 3-те основни условия за всяко сътворение и всичко, което съществува – от най-малкото до най-голямoто, без никакво изключение – е резултат на съвместното действие на тези три сили. Всяко творение, всяко проявление съществува само чрез присъствието на тези три сили.