Учението е толкова богато на приноси, когато е практикувано, че ми е трудно да направя от тях изчерпателен списък. При все това можах да констатирам:

  • на физическо ниво: общо подобряване на здравето, повече жизненост,повече енергия за да се предприемат неща, по-малко умора; постепенно изчезване на съвкупността от напрежения в тялото, по-добро възприятие и контрол върху тялото. Тялото става наистина един способ в услуга на долавянето на реалното и на реализацията на целите, които си поставяме.
  • на емоционално ниво: намаляване на страховете, на безпокойствата, на незрелите реакции в лице с неприятни ситуации и хора, отваряне към другите, повишаване на чувството за радост.
  • на интелектуално ниво: развиване на ясен и точен начин на мислене. Намаляване на негативните мисловни схеми, които се въртят непрекъснато.

Като цяло бих казал едно по-добро разбиране и приспособяване към живота: поставени са цели, тяхното пускане в действие са терена от практикуването на Учението и еволюцията.

GC - Икономист - 36 години