Аз живея с това Учение един втори живот, едно второ раждане. Първият премина, новият сега тече. Тази Школа ми позволява да разбера, че един сам човек не може нищо, както го преподаваше Г.И. Гурджиев .Това Учение, тази Школа и нейните ученици правят така, че в този втори живот всичко е възможно. Тук намирам силата, един водач, приятели и средства. Така аз вървя към моята цел: да дам на моята същност възможността да се развие не за мен самата, а за да помогна на човечеството. Моето тяло, моята фалшива личност, моят живот съществуват само за да позволят на моята душа да еволюира.

EV –Начален учител - 45 години