Това учение ми позволява по-добре да се ситуирам в настоящето без да се губя в своите бленувания или проекции в бъдещето, благодарение на конкретни способи, директно прилoжими в ежедневието. Така то ми позволява да напредвам към едно по-добро познание на мен самата и да извървя пътя към моята истинска природа, водена от един Учител и доброжелателен приятел, който ни придружава със своето присъствие, със своята сила и със своята любов.

PJ – Социален работник - 56 години