За мен Учението най-напред беше един интелектуален отговор на една нужда да разбера света и смисъла на живота. След това, малко по малко, то стана една практика, един по-здравословен, по-уравновесен, по-малко егоистичен начин на живеене. Отведе ме да имам един друг поглед към мен самия и към другите, малко по малко да придобия по-човешки поведения, по-точни. Когато гледам изминалия път откакто се присъединих към ШПА, преценявам всичко, което ми остава да изпълня, тъй като не се променяме от днес за утре,. Но имам интимното убеждение, че съм на правия път и в това търсене, което е моето, тази Школа представлява една неизмерима помощ, тъй като никой не може да извърви сам даден път и без водач.

PL - Информатик - 46 години