Да имаме достъп до един Учител по Мъдрост е за мен източник на Истина и на Надежда. Благодарение на този контакт започнах да излизам от лутането и от илюзиите за мен самата, започнах да се приемам каквато съм и смирено да се поставям с всички мои все още присъстващи лимити в услуга на това, което е по-голямо в мен. Да се присъединя към Школата ми позволява да затвърдя тази реализация в моето ежедневие чрез практикуването на многобройни упражнения, колкото простички, толкова и ефикасни. Създадената групова динамика чрез Школата подсилва личната постъпка и съставлява една реална подкрепа за мен.

ZL – Консултант по мениджмънт - 28 години