В началото: Чувствах се изолиран от усещането, че повече не напредвам в търсенето на истината за мен самия, другите и света. Имах много високо мнение за мен самия, което ми се струваше неуместно. Исках да отида да видя някой по-велик и по-мъдър от мен.
По пътя: Това ми донася една структура, една по-голяма сила за да се изправя с моите мрачни страни, приятели, които споделят същата воля да подобрят света като се подобрят най-наред те самите.

По пътя а срещам с моите приятели моменти на радост, но често моменти на дискомфорт за моята суетност, моята горделивост или моята ненаситност. Трябва да сме готови да ги пожертваме.
Съветкъм приятеля:Не идвай, ако не се чувстваш готов да видиш нещата такива, каквито са, а не както ти си ги представяш.

BN - Психотерапевт – 34 години