Тази школа по мъдрост е най-ценното място в моя живот. Тук аз черпя вътрешна сила, която се разпростира навън. Тази сила ми дава средствата да се науча да живея на най-доброто си ниво и да бъда "заразна" за останалите.
Да изтласкам назад лимитите на моите обуславяния, за да се присъединя към това, което трябва да бъде изживяно като добро и хубаво в мен. Едно произведение на изкуството: творбата на моя истински живот!

ES – Аниматор по социално развитие – Художник артист - 46 години