Kas yra Selimas Aiselis?
 
Selimas Aiselis yra modernus dvasinis meistras, esantis vienoje linijoje kartu su Meistru de Faria, Gurdžijevu, Uspenskiu ir Ancari.
Jis yra įsteigęs kelias išminties mokyklas, kurių viena - rytinėje Prancūzijoje. Jau daugiau kaip 20 m. jis gyvai ir tiesiogiai perduoda savo mokymą ir praktinę patirtį Psichoantropologijos mokyklų mokiniams (tai Mokyklos, įkurtos pagal Ketvirtojo Kelio mokyklų modelį).
Selimas Aiselis apjungė modernios psichologijos studijas, įvairias dvasines sroves (įskaitant Zen ir sufizmą) ir Gurdžijevo Ketvirtojo kelio praktinį darbą. Jo Dvasinė psichologija yra dvidešimties metų darbo, paremto konkrečia praktika, vaisius.
 
Jo mokymas siūlo apgalvotas psichologinių, pedagoginių, religinių ir dvasinių teorijų analizes ir tuo pačiu skiria dėmesį praktiniam pritaikymui, nes tik praktinio pritaikymo dėka vyrai ir moterys iš tikrųjų evoliucionuoja. Tokiu būdu jis išvystė tapsmo psichologiją, kuri kartu yra ir autentiškas savirealizacijos kelias. Šis kelias nagrinėjamas ne vien iš individualaus požiūrio taško - jis aprėpia ir individo susijungimą su visa žmoniją ir, dar daugiau, su visa visata. Selimas Aiselis tiki gilia vienybe, paslėpta už visų pasireiškimų, žmonių ir idėjų, ir jis nurodo kelią link šios vienybės, kuri būtinai prasideda Laisvės įgijimu ir pasiekia kulminaciją Meilėje. Selimas Aiselis yra parašęs daugiau nei 50 knygų (šiuo metu išleistų prancūzų kalba bei dalinai vokiečių, rusų ir anglų kalbomis) apie dvasingumą ir jo pritaikymą mūsų kasdieniame gyvenime.
Kelios žinomesnės iš jų:
 • Dvasinė psichologija
 • Naujoji dvasinė psichologija
 • Meilė ir seksualumas dvasiniame kelyje
 • Išminties mokykla šiais laikais
 • Dvasinis prabudimas
 • Didžios dvasinės idėjos 21 a. aušroje
 • Vakarietiškoji gyvenimo ir mirties knyga
 • Gyvenimas - tai buvimas
 • Kuomet pradės skraidyti geležiniai paukščiai, Dharma ateis į Vakarus
 • Nemirtingojo mokymai
 • Amžinybės giesmė
 • Nuo meditacijos link Meilės
 • Meditacija, Meilė ir Laisvė
 • Mylėti dvasinį kelią
 • Dvasinė realizacija
 • Nuo islamo link sufizmo
 • ...