Ketvirtasis kelias

Ketvirtasis kelias vėl pasirodė Vakaruose XX a. pr. Gurdžijevo dėka. Jis nereikalauja iš mūsų atsisakyti išorinio pasaulio, bet, atvirkščiai, praktikuoti gyvenant šeimyninį, profesinį, socialinį gyvenimą. Jis reikalauja tuo pat metu dirbti su fiziniu, emociniu ir intelektualiniu centrais. Ketvirtasis kelias kartais vadinamas „protingojo žmogaus keliu“, nes leidžia pagaminti tam tikrą energiją, tam tikrą substanciją, kuri sudaro galimybes pagreitintai dvasinei evoliucijai.