Žemieji centrai (arba trys centrai)
  • Intelektualinis centras: mūsų mąstymo veiklos vieta. Čia formuojamos mūsų mintys, vaizdai, konceptai, samprotavimai, logika ir idėjos.
  • Emocinis centras: mūsų emocijų, jausmų ir troškimų vieta.
  • Fizinis centras susideda iš:
    • Instinktyvaus centro (vidiniai judesiai): automatinis, įgimtas mūsų kvėpavimo, kraujotakos, virškinimo ir metabolizmo funkcionavimas, taip pat mūsų jutimai ir refleksai.
    • Judėjimo centro (išoriniai judesiai): bet kuris judesys, kurį reikia išmokti (ėjimas, kalbėjimas, rašymas, kramtymas ir pan.)
    • Seksualinio centro, kuris gamina seksualinę energiją, reikalingą žmonijos rasės dauginimuisi, išsaugojimui ir evoliucijai, ir kuris taip pat leidžia žmoguje gimti tam, kas aukščiausia jame.