Sąmonės būsenos (keturios)
  • Nesąmoningumas - būsena, pasireiškianti tam tikrose miego stadijose bei komoje.
  • Waking consciousness, in which man is either conscious of what is happening inside him or outside of him, but not both at the same time.
  • Bundantis sąmoningumas, kuriame žmogus sąmoningai suvokia, kas vyksta jame pačiame arba išorėje, bet ne abu tuo pat metu.
  • Objektyvi sąmonė, kuri susideda iš sąmoningo savęs suvokimo ir antjutiminio subtilių energijų ir jėgų suvokimo.