Tapatinimasis
Tai mechaniška būsena, apibūdinanti žmogų. Visas jo dėmesys, taip pat ir visas identitetas, yra užgrobti vienu dalyku, vidiniu ar išoriniu - viena mintis, viena emocija ar viena situacija, pvz.: fizinis skausmas ar susierzinimas. Žmogus jame paskęsta, tampa tos dalies (arba mažojo „aš“) belaisviu; jis patiria situaciją ir pilnai joje pranyksta. Norėdamas išeiti iš tapatinimosi, žmogus turi atsiriboti nuo vaidinamos rolės ir tapti jos liudininku.