Pateisinimas
Pateisinimas remiasi prielaida, kad viskas, ką darome gali būti vienaip ar kitaip pateisinta. Šis pastovus mechanizmas daro mus priimtinais žvelgiant mūsų pačių bei aplinkinių akimis ir leidžia lengviau sugyventi su pačiais savimi: kad ir ką darytumėme, visuomet turime tam tinkamas priežastis. Šis mechanizmas neleidžia mums akis į akį pamatyti klaidingumo mūsų elgesyje ir požiūryje, bei ką kaip klaidingumą gali suvokti aplinkiniai. Taigi pateisinimas visuomet yra tam tikra melo forma.