Meditacija
Žmogui įprasta turėti minčių ir dažniausiai jis save laiko savo mintimis, t.y. kad jis yra jo mintys, o ne tas, kuris galvoja. Jis negalės pasiekti nieko aukščiau, kol išliks šioje būsenoje. Meditacijos tikslas yra pasiekti šį tiesioginį sąmoningą savęs patyrimą, visgi mes žinome, kad neįmanoma sustabdyti minčių eigosč, įeiti į tiesioginį sąmoningumą, nes mintys yra tarsi barjeras tarp mūsų ir dvasios. Todėl svarbu jas peržengti (jų nemalšinant), naudojant meditacijos technikas.
Šiame Mokyme dažniausiai naudojama technika yra tam tikra zazen meditacija, kurios metu sėdima ištiesta nugara, o dėmesys kreipiamas į laikyseną ir kvėpavimą pilvu.