Aš (Aukštesnysis)
Aukštesnysis Aš yra tikroji žmogaus prigimtis. Ji net labiau nutolusi nuo jo žemojo „aš“ (visų jo mažųjų „aš“), nei jo esybė. Šis „aš“ mumyse prabunda palaipsniui, kuomet vystome esybę. Aukštesnysis aš susideda iš dviejų aukštesniųjų mūsų esaties dalių (aukštesniojo emocinio centro ir aukštesniojo intelektualinio centro). Jos pasireiškia tik gavusios aukštos kokybės maisto, kurį gali suteikti vien mūsų esybė. Jei gryniname mūsų žemesnįjį „aš“, mūsų esybė gali vystytis ir mūsų aukštesnieji emocinis ir intelektualinis centrai tampa aktyvūs bei leidžia pasireikšti mūsų Aukštesniajam aš.