Savęs stebėjimas
Tai pirmasis pavidalas darbo, reikalingo visiems, siekiantiems dvasinio kelio, kadangi galima pakeisti tik tai, ką pamatei savyje. Viena mūsų dalis išmoksta atsitraukti nuo to, ką kita dalis (mūsų asmenybės fragmentas, mažasis „aš“) daro, jaučia, galvoja ar sako; kitaip sakant, mes daugiau nelaikome savęs savo fizinėmis, emocinėmis ar intelektualinėmis nuostatomis.