Oktavos dėsnis
Panaši į muzikinę gamą, oktava susideda iš septynių „tonų“ ar laipsnių, ir dviejų pustonių arba „intervalų“. Oktavos dėsnis taikomas visiems procesams, kurie, jei seka savo naturalia tėkme naugaudami išorinio šoko, galiausiai būna sukliudomi ar nukrypsta nuo pradinio tikslo. Bet koks veiksmas gali būti įvykdytas teisingai judant nuo vieno laipsnio iki kito. Antraip liekame užblokuoti, oktava nukrypsta kitur arba lieka neužbaigta ir mes būsime priversti ją baigti, vienaip ar kitaip, ateityje.